Maribo

Årlige konference ”Danske Parkdage” afholdes i Maribo

Knap har H.M. Dronningen afsluttet sit besøg, før der igen kommer spændende gæster til Lolland. Foreningen Park- og Naturforvalterne afholder nemlig deres årlige konference ”Danske Parkdage” på Hotel Milling i Maribo på Lolland i dagene 7.-9. september 2022.

“Det vildeste landskab – Den vildeste udfordring” er overskriften på Danske Parkdage 2022. Konferencen, der er deltagerbetalt, er en anledning til, at de mange fagfolk zoomer ind på de spændende udviklingstiltag, der er i gang på Lolland.

Konferencens første dag handler om byrumsudvikling med plads til mere natur. Her er der planlagt oplæg om, hvordan kommunerne kan håndtere den fysiske planlægning, så der både bliver plads til byudvikling og biodiversitet. Der er arrangeret byvandring i Maribo med fokus på områdefornyelse og grønne bede, der er en sejltur på Maribosøerne og en tur til Søholt Storskov.

Det store Femern anlægsprojekt betyder investeringer, arbejdspladser og bedre forbindelser til resten af Danmark og Europa. Samtidig betyder anlægsarbejdet nye arealudlæg, hvor natur og biodiversitet kan gøre sit indtog.

Naturpåvirkningen i Femern-projektet følges fra start til slut primært med fokus på den tabte natur og udviklingen af den planlagte nye erstatningsnatur. Erstatningsnaturen vil omfatte 40 vandhuller, der etableres med fokus som levested for padder, mere end 70 ha landbrugsjord, der overgår til natur samt ca.250 ha nyt land af opgravet materiale.

Det bliver der rig lejlighed til at høre om, se og opleve torsdag den 8. september, hvor deltagerne kommer på tur til Femern-projektet. Dagen sluttes af på Naturskolen med et oplæg om Naturpark Maribosøerne og klimaprojektet ved Kidnakken, der bidrager til at reducere CO2udledningen.

Fredag står i biodiversitetens navn. Biodiversitet er ”det nye sort” i kommunerne, men hvad betyder det for kommunernes Park og Vej, når måden, man arbejder på, skal omlægges? Der er mange holdninger, kompetencer og vaner, der skal udvikles, når kommunerne går fra ”kiggegræs” til Vild med Vilje. Dagen starter i Maribohallerne, og kl. 10 samles deltagerne ved Blæsenborgskolen og kigger på græs.

Lolland Kommune er vært for Danske Parkdage og holder i løbet af konferencen en række oplæg, guidede ture mm.

”Jeg er mega stolt over, at fagfolk fra hele Danmark har lyst til at komme til Lolland for at se alt det spændende, vi har gang i – fra Femern-projektet til staudebede og skovrejsning,” siger udvalgsformand for Klima-, Teknik og Miljøudvalget Tine Vinther Clausen, der åbner konferencen onsdag den 7. september kl. 10.30.

”Jeg glæder mig til, at vi får mulighed for at være ambassadører for Lolland som egn og vise resten af landet, at vi på mange måder er frontløbere og innovative i måden, vi gør tingene på. Vi har mange udfordringer ja, men vi skal også huske at fortælle den gode historie. Og dem er der masser af i programmet for Danske Parkdage”.

Hvem er Park og Naturforvalterne?

Park- og Naturforvalterne er en faglig forening for folk, der arbejder med udvikling og vedligeholdelse af nutidens og fremtidens grønne rum – parker, landskab og natur. Det kan være medarbejdere, der arbejder med grøn planlægning i kommunerne, men også virksomheder og foreninger, der har fingrene i den praktiske udførsel af opgaver i de grønne rum.

Kommentarer