Holeby

Boliger til ukrainske flygtninge

Har du som privatperson eller erhvervsdrivende en ledig lejlighed, et hus eller måske et sommerhus, som du gerne vil leje ud – midlertidigt eller mere permanent – til ukrainske flygtninge med opholdstilladelse? Så hører Lolland Kommune meget gerne fra dig.

Det er Udlændingestyrelsen, der har ansvaret for at sikre, at de ukrainske statsborgere bliver hensigtsmæssigt fordelt og indkvarteret i Danmark. Som et led heri skal kommunen sikre passende boligtilbud, der kan tages i brug, når de ukrainske statsborgere er blevet registreret og visiteret til Lolland Kommune.

Også behov for private boligtilbud

Lolland Kommune råder i forvejen over et større antal passende boliger, og kommunen har derfor langt hen ad vejen haft gode muligheder for at indkvartere de ukrainske statsborgere selv. Men nu er kapaciteten sluppet op, og der også behov for private boliger – fortrinsvis i Nakskov, Maribo, Søllested, Horslunde og Holeby.  

Hvis du har en bolig, du gerne vil leje ud til formålet, kan du udfylde formularen her (nemform.dk)

Såfremt Lolland Kommune ønsker at gøre brug af din bolig, vil du blive kontaktet. I så fald vil der blive indgået en lejeaftale mellem dig som udlejer og Lolland Kommune som lejer. Lolland Kommune vil herefter udleje boligen til den ukrainske flygtningefamilie, og det er således Lolland Kommune, der hæfter for indskud, husleje og forbrug, evt. misligholdelse i hele lejeperioden samt for istandsættelse og husleje i opsigelsesperioden. Det er Syddan a/s, der udfærdiger lejekontrakten. 

Kommentarer