Samfund

Flere penge til renoveringen af Havnebygningen og Honnørkaj

Foto: Steffen Stamp for Realdania

Den økonomiske ramme for renoveringen af Havnebygningen og Honnørkaj er blevet forøget. A.P. Møller Fonden har bevilget et ekstra beløb på 7,2 mio. kr. grundet ekstraordinære prisstigninger. Samtidig har parterne i Nakskov 2030 omprioriteret 5 mio. kr., som nu er til rådighed til projektet på havnen.

Beslutningen om at renovere Havnebygningen og Honnørkaj blev truffet i 2020, hvor der blev afsat 30,7 mio. kr. Siden har bl.a. materialepriser været kraftigt stigende, og det har udfordret projektet. Nu har A.P. Møller Fonden afsat yderligere 7,2 mio. kr. grundet de ekstraordinære prisstigninger.

“Vi er utroligt taknemmelige for den yderligere bevilling fra A.P. Møller Fonden,” udtaler programdirektør i Nakskov 2030 Tim Jeppesen. “Uden bevillingen havde vi nok været nødt til at reducere projektet, og vi havde ikke kunnet realisere det spændende hus, parterne i Nakskov 2030 oprindeligt er blevet enige om,” siger han.

Partnerne i Nakskov 2030 har desuden besluttet at omprioritere 5 mio. kr., som var sat af til Byens Hotel, så de nu er til rådighed for projektet i Havnebygningen og på Honnørkaj.

Ideen med Byens Hotel var at give tilskud til, at en privat aktør kunne etablere et nyt hotel på den betingelse, at hotellet skulle række ud i lokalsamfundet og tilbyde sig som et nyt mødested i Nakskov. Hotellet skulle tilbyde et fælles rum for byen med offentlige funktioner og muligheder for at mødes, afholde fællesspisninger, lokale arrange­menter mm. Der skulle derfor være café eller restaurant, mødefaciliteter, hyggeområde mv.

“Med Gustav von Rosens beslutning om at lave hotel i Toldboden og aftalen om at lave en tæt integration mellem hotel og Havnebygning, bliver mange af tankerne med Byens Hotel nu faktisk realiseret i Havnebygningen. Derfor giver det god mening, at Nakskov 2030 koncentrerer ressourcerne i Havnebygningen. Jo bedre vi lykkes med at udvikle hotel og Havnebygning i et tæt samarbejde, jo bedre er det for livet i byen og på havnen,” siger Tim Jeppesen.

Med den forøgede bevilling er den samlede bevilling fra A.P. Møller Fonden nu på 37,9 mio. kr., og med omprioriteringen af de på 5 mio. kr. er den samlede byggesum for Havnebygningen og Honnørkaj nu på 42,9 mio. kr. Ombygningsplaner og tidsplan forventes offentliggjort i december 2022.

Fakta om Nakskov 2030

Nakskov 2030 gennemføres i et partnerskab bestående af Lolland Kommune, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og foreningen Realdania.

Nakskov 2030 er et ambitiøst initiativ, der skal sende Nakskov godt ind i fremtiden. Målet er en langsigtet positiv udvikling i Nakskov, som skal være en levende og attraktiv by for både borgere, besøgende og erhvervsdrivende og en stærk hovedby for hele Lolland. Initiativet bygger på grundige analyser og på udviklings- og investeringsplanen ’Nakskov 2030’, som er vedtaget i Lolland Kommune i 2019.

Nakskov 2030 koncentrerer udviklingen tre steder: I bymidten, på havnen og omkring Hestehoved og fjorden. Her skal en række konkrete projekter tilsammen skabe bedre byrum og nye oplevelser med udgangspunkt i områdets særlige kvaliteter: Den historiske bymidte, den rå industrihavn og den trygge og rolige Nakskov Fjord.

Kommentarer