Erhverv

Fuld fart på Lolland Sprogskole

På Lolland Sprogskole er der godt gang i undervisningen. Foto: Lolland Kommune

Rekruttering af international arbejdskraft, Femernbyggeriet, Lolland International School og krigen i Ukraine. Lolland er en internationalt orienteret kommune – og det mærker man tydeligt på Lolland Sprogskole, der netop nu er midt i en rivende udvikling.

På Lolland Sprogskole er der godt gang i undervisningen. Antallet af elever stiger stødt, og det samme gør bredden af tilbud. I andet kvartal i 2022 havde sprogskolen 218 kursister, mens samme tal sidste år kun var 182. Det er en stigning på næsten 20 procent. Samtidig har skolen sat gang i en bred vifte af nye samarbejdsaftaler, der hver på sin vis er med til at understøtte en sund integration af internationale borgere på Lolland.

Vibeke Grave, der er formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, fortæller:

– På Lolland vil vi gerne tage godt imod de mange internationale borgere, der i disse år vælger at komme til vores område. Ikke mindst på grund af Femernbyggeriet. Vi har brug for de ekstra hænder på vores arbejdsmarked, og de internationale tilflyttere kan samtidig være med til at give vores lokalsamfund et boost. Vi glæder os derfor over, at flere og flere vælger at lære dansk, så det bliver lettere at få et netværk og slå rødder på Lolland – også i et langsigtet perspektiv.

Blandt sprogskolens nye tiltag er f.eks. et tættere samarbejde med Lolland International School. Her kan de ældste elever nu få supplerende danskundervisning, med henblik på at blive klar til en ungdomsuddannelse eller et job i Danmark, når grundskolen er slut. Det samme gælder for de udenlandske elever på gymnasiet.

Det har samtidig ført til, at elevernes forældre i større grad har fået øjnene op for sprogskolens tilbud, og efterfølgende selv har meldt sig til undervisning.

Nye opgaver er kommet til

En anden af de opgaver, som Lolland Sprogskole i de seneste måneder har lagt en ekstra indsats i, handler om kommunens rekruttering af internationale medarbejdere til SOSU-området. Et nyt initiativ, hvor op mod 20 kommende tilflyttere skal følge et online danskkursus i tre måneder i deres hjemland, før de kommer til Lolland i december.

– Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft er et område, som vi har store forventninger til i Lolland Kommune. Det kan være med til at sikre, at vi også i fremtiden kan løfte vores kerneopgaver. Men det er en vigtig forudsætning, at vi har et velfungerende dansktilbud til de internationale medarbejdere, så de hurtigt kan blive dygtige til at tale og forstå dansk. Både for at løse de nødvendige opgaver, og for hurtigt at kunne falde til, få et netværk og blive en del af vores lokalområde, fastslår Vibeke Grave og tilføjer, at de gode erfaringer fra kommunens indsats på SOSU-området måske på sigt også kan bruges på andre områder.

Også krigen i Ukraine har givet sprogskolen nye kursister. Allerede i maj og juni kom de første 26 ukrainske statsborgere i gang med at lære dansk og i august fulgte op mod 30 nye trop.

Gode resultater

De gode resultater fornægter sig ikke. F.eks. har Lolland Sprogskole en højere andel end landsgennemsnittet af voksne flygtninge og familiesammenførte der bestod en danskprøve 5 år efter uddannelsesstart. I 2020 var tallet 77 procent, mens landsgennemsnittet var på 65 procent.

Den 22. juni 2022 kom Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på uanmeldt tilsynsbesøg ved flere af skolens danskprøver. Her blev det efterfølgende konkluderet, at både den faglige og den administrative del af prøverne blev gennemført fuldt tilfredsstillende.

Kommentarer