Kultur

Lolland Kommune hejser flaget for udsendte og veteraner

Veteranstenen i Nakskov. Foto: Lolland Kommune

Mandag den 5. september markerer Lolland Kommune traditionen tro den nationale flagdag for nuværende og tidligere udsendte. Først med en offentlig højtidelighed ved Veteranstenen i Jernbaneanlægget i Nakskov kl. 17.30-18.30 og derefter en udendørs andagt ved Amfiteatret i Nakskov kl. 19.00-19.45. Om aftenen er veteranerne og deres pårørende inviteret til en reception på Nakskov Uddannelsescenter.

En af årets taleholdere ved den nationale flagdag er formand for Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget i Lolland Kommune Martin Boesen. Han opfordrer til at møde op og være med til at give kommunens veteraner og deres pårørende en mindeværdig dag:

”Når vi den 5. september hejser flaget og samles ved Veteranstenen i Nakskov, er det for at vise vores udsendte og veteraner anerkendelse for deres uvurderlige indsatser i verdens konfliktområder. Det er også dagen, hvor vi mindes dem, som ikke kom hjem igen og tænker på dem, der kæmper med fysiske eller psykiske ar efter at have været i krig. Flagdagen er for os alle en påmindelse om, at der er mennesker, som – på trods af den risiko, det indebærer – er villige til at tage ud og kæmpe for verdensfreden og Danmarks interesser. Det kalder på vores dybeste respekt og taknemmelighed,” siger Martin Boesen og tilføjer:

”I Lolland Kommune er flagdagen for veteraner og udsendte blevet en god og betydningsfuld tradition. Den kan lade sig gøre takket være et godt samarbejde med de lollandske soldaterforeninger og alle, der bidrager med indslag eller møder op og er med til at give veteranerne en god dag. Jeg håber derfor, at der igen i år er mange, som har lyst til at være med.”

Program for dagen:

17.30-17.59: Veteraner med ledsagere ankommer til Veteranstenen.

17.30-17.59: Sakskøbing Tamburkorps underholder.

17.45-17.59: Fanekommando fra Gåsetorvet til Veteranstenen.

18.00-18.30: Højtidelighed ved Veteranstenen i Jernbaneanlægget.

  • Velkomst ved oberstløjtnant, fhv. dir. Jørn Arne Nielsen.
  • Tale ved formand for Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget Martin Boesen
  • Tale ved Kaptajn Anders Thestrup, Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster.
  • Kransenedlæggelse.

18.30-19.00: Fanekommando og veteraner marcherer til Amfiteatret ved NUC via Elvej og Blegen.

19.00-19.45: Andagt ved Amfiteatret forestås af pastor Bent Christensen. Lolland Musikskole spiller til salmerne.

19.45-21.30: Reception for veteranerne og deres ledsagere i kantinen på NUC. Veteranerne har modtaget en personlig invitation til arrangementet.

Programmet kan også ses på www.lolland.dk/nationalflagdag

Om Flagdagen for Danmarks udsendte

Formålet med Flagdagen for Danmarks udsendte 5. september er at hædre de personer, der er – eller har været – udsendt på en mission af Danmark som led i Danmarks aktive internationale engagement på baggrund af en beslutning truffet af regeringen eller Folketinget. Flagdagen blev første gang afholdt i 2009 i København. Siden da har Flagdagen bredt sig til flere kommuner i landet. Lolland Kommune deltog første gang i markeringen af flagdagen i 2015.

Lolland Kommunes indsatser for veteraner

I Lolland Kommune bliver der arbejdet med at give kommunens udsendte og veteraner samt deres familier de bedst mulige vilkår. Læs om initiativerne i Lolland Kommunes Veteranindsats: www.lolland.dk/borger/omsorg-og-stoette/veteranindsats-i-lolland-kommune/veteranindsats

Kommentarer