Holeby

Skolebygning på Holeby Landsbyordning lukkes

Foto: Lolland Kommune

Nyopdagede skader på en to-etagers bygning på Holeby Landsbyordning gør det nødvendigt at lukke for brug af skolens faglokaler og SFO2.

Lolland Kommune har pr. mandag den 24. oktober valgt at lukke for brug af en skolebygning og de tilstødende gårdarealer på Holeby Landsbyordning. Det drejer sig om en bygning i to etager, der blandt andet huser landsbyordningens faglokaler til blandt andet håndværk og design, madkundskab, musik og billedkunst, samt skolens SFO2.

Bygningen lukkes, fordi der under et tilsyn er konstateret skader på bygningens facade, der ikke tidligere er registreret. Det er Lolland Kommunes rådgivende ingeniørfirma, Lyngkilde, der har observeret revner og buede facadeplader, der kan være et tegn på, at bygningens konstruktion ikke kan bære. Rådgiveren anbefaler derfor, at bygningen spærres af.

”Vi har valgt at lukke bygningen med kort varsel, da vi på ingen måde vil tage nogle chancer. Elever og de ansattes sikkerhed er det vigtigste”, fastslår Lars Povlsen Jensen, der er direktør for Skole og Dagtilbud i Lolland Kommune. Han uddyber:

”Vi har ført løbende tilsyn med bygningen, og vælger at reagere nu og her, fordi vi har fået en klar anbefaling fra vores rådgiver. Vi har siden sidste sommer været opmærksomme på, at det kunne blive nødvendigt at lukke en eller flere bygninger, og vi er i fuld gang med at undersøge alle forhold og muligheder grundigt, så vi kan vurdere, hvad der vil være de bedste løsninger på både kort og længere sigt”.

Undervisning tilpasses

Den berørte bygning rummer en række faglokaler og lokaler til SFO2. I første omgang vil undervisningen i natur og teknik blive varetaget i klasserne, undervisningen i musik og billedkunst flyttes til andre lokaler, og SFO2 vil blive samkørt med SFO1.

Undervisningen i madkundskab og håndværk og design kræver adgang til udluftning, og kan derfor ikke flyttes til andre lokaler internt i Holeby Landsbyordning. Lolland Kommune er i færd med at undersøge alternative løsninger – mere info vil tilgå forældre, elever, personale m.m. så snart en plan er på plads.

”Vi ved godt, at det er forstyrrende for både børn, voksne og medarbejdere, når vi er nødt til at lukke en bygning med så kort varsel. Men det er desværre nødvendigt. Vi arbejder på højtryk for at finde de bedste løsninger, og vil melde mere information ud, så snart der er nyt”, fortæller Lars Povlsen Jensen og opfordrer til at vise forståelse og fleksibilitet i den kommende tid.

Bygningen vil være aflåst, og de omkringliggende områder spærret af med hegn.

Øvrige bygninger er pt. ikke berørt

En stor del af bygningerne på landsbyordningerne i Holeby og Horslunde, samt på STU i Hunseby er bygget efter samme model. De blev alle sikret midlertidigt i sommeren 2021, og Lolland Kommune har siden da ført tilsyn med de tre ejendomme.

På nuværende tidspunkt er det kun den 2-etagers bygning på Holeby Landsbyordning, der skal rømmes. De løbende tilsyn har endnu ikke givet anledning til at rømme andre bygninger.

Den almindelige undervisning og aktivitet kan derfor her foreløbig fortsætte som normalt.

Baggrund

I juni 2021 kom det frem, at en række bygninger i Holeby og Horslunde Landsbyordninger, Holebyhallen og Ravnsborghallen, samt STU i Hunseby er bygget efter en model, der med tiden kan give alvorlige facadeskader.

Facaderne består af faste moduler med en forplade og en bagplade i en slags sandwich-konstruktion. Ved de første undersøgelser stod det klart, at flere forplader havde revet sig løs, enkelte havde revner og andre krummede udad på midten. Det sidste kan være et tegn på overbelastning eller manglende sammenhæng til bagpladen.

Bygningerne blev derfor lukket midlertidigt i sommeren 2021, og sikret grundigt, før de blev taget i brug igen. Siden da har Lolland Kommune i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Lyngkilde ført løbende tilsyn med alle bygninger, med henblik på at sikre, at eventuelle nye skader opdages tidligt.

Kommentarer