Rødby

Stenlager er endnu et skridt i Lollands grønne omstilling

Danmarks første storskala stenlager til opbevaring af energi skal bygges ved Rødby Varmeværk.

Stenlageret opføres af Andel og Stiesdal Storage Technologies, og det skal være med til at løse én af den grønne omstillings helt store udfordringer: Hvordan sikrer vi en konstant forsyning af energi i skiftende vind og vejr?

Lokalt er stenlageret et led i arbejdet med at bruge energiproduktion til at skabe vækst og udvikling.

Et moderne samfund kræver energi, og hvis CO2-udledningen skal ned, så er der behov for enorme mængder billig, vedvarende energi. På Lolland sørger vindmøller og solceller for, at der allerede i dag produceres meget mere grøn strøm, end øens virksomheder og borgere selv kan forbruge. Faktisk er der perioder, hvor nogle af anlæggene står stille, fordi kapaciteten er større end efterspørgslen.

”På Lolland har vi satset på grøn energi i årtier, og for mig handler det både om klimahensyn og om muligheden for at skabe nye arbejdspladser, der også er her om ti eller tyve år. I dag leverer Lolland grøn energi til resten af landet i form af elektricitet, og der er arbejdspladser i at opstille og servicere møllerne. Men perspektiverne er meget større, for når der er overskud af bæredygtig strøm, så bliver vi interessante for den næste bølge af grønne investeringer: Dem der handler om at opbevare den overskydende energi til senere brug eller om at bruge den til at producere andre former for brændstof,” forklarer borgmester Holger Schou Rasmussen.

‘I Andel vil vi gerne være en del af løsningen på klimaudfordringerne og gå foran ved at investere i grøn omstilling. F.eks. gennem udbygning af ladeinfrastruktur til elbiler, men også ved at bruge vores viden til at udvikle nye grønne teknologier. Vi har lagt vægt på, at energilageret opføres og testes, hvor vores ejere, andelshaverne, bor. Desuden skal det være et sted, hvor vi allerede nu kan se de muligheder og udfordringer, som kommer med elektrificeringen af samfundet og de stadigt stigende mængder vedvarende energi fra f.eks. vindmøller”, siger Jesper Hjulmand, administrerende direktør i Andel.

”For os er Rødby en ønskeplacering, både hvad angår det konkrete naboskab til Rødby Varmeværk og den regionale forsyningssituation, hvor Lolland har et stort overskud af vedvarende energi. Det er præcis i sådan en sammenhæng, at vores lagringsteknologi vil kunne gøre en forskel og bidrage til en langt større integration af strøm fra sol og vind end hidtil muligt”, siger Peder Riis Nickelsen, Stiesdal Storage Technologies.

Stiesdal Storage Technologies har udviklet et anlæg, hvor sten i store ståltanke opvarmes til omkring 600 grader, når der er overskud af strøm i nettet. På den måde opbevares energien til der bliver brug for den. Tilbage bliver en rest af varme, der kan bruges til fjernvarme, og det er baggrunden for placeringen ved Rødby Varmeværk.

”I Rødby Varmeværk er vores vigtigste opgave at skaffe billig og stabil varme til vores andelshavere, men da vi skulle opføre et nyt halmvarmeværk i Rødby, var målet samtidig at reducere CO2-udledningen til et minimum, så vi også i fremtiden kan forsvare at bruge halm til opvarmning. Samtidig skal vi være klar til at håndtere flere forbrugere end de nuværende ca. 1050, og her vil en el-kedel være et oplagt valg med tanke på den store el-produktion som i dag finder sted i Rødbys nærområde”, siger Lars Buhl, formand for Rødby Varmeværk.

Da vi i starten af juni fik en henvendelse fra Lolland Kommune og Andel om muligheden for, at Andel ville bygge et prototypeanlæg til energilagring i sten på vores areal, var vi sådan: Yes! Det passer perfekt ind i vores tanker om grøn omstilling af varmeværket, og måske kan vi være med til at skabe noget unikt. Det el-net, der er en forudsætning for den påtænkte energilagring i sten, gør det også muligt for os at etablere en el-kedel på et senere tidspunkt. Så vi sagde naturligvis ja”, fortæller Lars Buhl.

Det nye stenlager er kun en af flere brikker i den grønne omstilling på Lolland. I foråret blev det besluttet at anlægge en gasledning til Lolland-Falster. Ledningen skal levere grønnere energi til lokale virksomheder, der ikke i dag har adgang til det nationale gasnet, men perspektiverne er meget større: Gasledningen kan også bruges til at transportere biogas den anden vej.

”Der tales meget om Power-to-X, altså at bruge strøm til at lave gas, etanol eller andre brændstoffer, og lagring af grøn strøm, men ingen af delene giver mening, før man har et overskud af elektricitet fra vedvarende energikilder. Det har vi på Lolland, og derfor er det oplagt, at Andel og Stiesdal Storage Technologies har kigget på Rødby til det første stenlager i stor skala. Jeg er sikker på, at der også er andre virksomheder, der ser muligheder i Lollands energioverskud,” slutter Holger Schou Rasmussen.

Kommentarer