Debat og politik

Vi glemmer at betale kontingentet

Af Peter Seier Christensen, NyeBorgerlige

Medlem af Folketinget, Sjællands Storkreds

Skandalerne står i kø foran en række ministres kontorer. Skeletterne er væltet ud af skabene og banker nu på dørene, senest hos forsvarsminister Morten Bødskov.

Morten Bødskov ligger inde med en NATO rapport, der fortæller om NATO´s syn på dansk forsvar og lad det være sagt med det samme, det burde være en rapport der kunne få tæerne til at krympe i skoene på selv de mest pacifistisk indstillede.

Den tidligere chef for 1.brigade, Brigadegeneral Henrik Lyhne har ved flere lejligheder stillet sig op og fortalt om de enorme udfordringer der er forbundet med at få Danmarks beskedne bidrag, en (1) brigade fuldt kampklar. Vi kan ikke rydde minefelter, vi har ingen luftbeskyttelse og vi kan ikke krydse små vandløb. Tak Henrik Lyhne for det mandsmod du viser ved at beskrive realiteten og ikke en halvkvædet vise om hvad vi har tænkt os at gøre.

Men Hæren er ikke det eneste sted vi er udfordret, det gælder alle værn og vi kan hverken se hvad der foregår under overfladen i Østersøen eller har et jord til luft system der kan passe på os.

Tilbage til vores politiske virkelighed står vi med en forsvarsminister, der påstår, at han ikke ved hvornår rapporten landede, ikke har læst og ikke vil udlevere den til folketinget under påskud af valget. Hvad er det vi ikke må se Bødskov. Er det den forventelige massive kritik af forsvarets elendige tilstand, kritik af at de yderst sparsomme styrker vi kan stille til rådighed for NATO end ikke klar? Men spørgsmålene er mange og vi ser med tilbageholdt åndedræt frem til at se, hvornår rapporten er dateret, da det kunne være yderst relevant at se om datoen for overbringelse er før eller efter valgets udskrivelse.

Men NATO rapporten er egentlig ikke vigtig for andet end at understrege regeringens fravær af interesse for danskernes sikkerhed. Vi ved jo at politisk moral ikke findes i rød blok, og vi ved at det er bedre at slette lidt beviser end stå på mål for sine gerninger.

Det er vigtigt her er et solidt forsvar, et forsvar der har dybde, bredde og evne til at kunne lægge tyngde. Hos Nye Borgerlige ser vi gerne partierne indkaldt så hurtigt som muligt , så vi kan få påbegyndt det yderst presserende arbejde med at lægge stenene til et nyt og langt mere robust forsvar gennem et nyt forlig. Nye Borgerlige vil have værnepligten tilbage, genskabt mobiliseringsforsvaret, genskabe en række garnisoner rundt om i landet, så forvaret bliver bredt folkeligt forankret igen og dermed med til at skabe den forsvarsvilje, der langsomt er sivet ud af befolkningen, fordi politikerne har bildt dem ind at der er fred og ingen fare.

Lad os se den rapport Bødskov og lad os hurtigst muligt efter valget få sat skub i at styrke vores fælles sikkerhed.

2% nu!

Peter Seier Christensen

Forsvarsordfører for Nye Borgerlige

Kommentarer